Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspoltik for Easter Hay ApS

 

For kandidat,  kunde og leverandøroplysninger.

 1. Beskyttelse af dit privatliv

​Easter Hay ApS (herefter “Easter Hay ”) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger hos Easter Hay , hvor du som kandidat blandt andet har mulighed for at sende os dit CV med henblik på at blive en del af vores netværk og oprettelse i vores kandidat database.

 

 1. Dataansvar og kontaktoplysninger

​Easter Hay  er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

​Easter Hay ApS
CVR nr. 42739456
Hyttekrogen 12
2665 Vallensbæk Strand

E-mail: info@easterhay.dk
Telefon: 41220033

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger.

 

 1. Vi behandler følgende oplysninger

​Kandidater:

Vi behandler følgende såkaldte almindelige oplysninger om dig, som vi enten har modtaget fra dig selv, dine referencer eller fundet via sociale medier som fx LinkedIn eller via øvrige relevante søgninger på internettet:

 • Navn
 • Arbejdsplads
 • Stilling
 • Adresse
 • Kontaktoplysninger, mobilnummer og e-mailadresse
 • CV samt øvrige relevante dokumenter

 Det er frivilligt, om du som kandidat vil anvende vores ydelser, og dermed også om du vil lade os registrere din oplysninger.

​ 

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse:

​Vi behandler følgende almindelige oplysninger, som er modtaget fra kunden/leverandøren/samarbejdspartneren eller kontaktpersoner selv:

​Navn og adresse

 • Navn på en eller flere kontaktpersoner
 • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mail på kunden/leverandøren/samarbejdspartneren og/eller kontaktpersonen
 • CVR-nummer
 • Faktureringsoplysninger

 

 1. Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Kandidater:

 • Rekruttering
 • Når vi hjælper vores kunder med at finde den rigtige medarbejder, løser vi opgaven via en kombination af headhunting og annoncering.

Kunder samt kontaktpersoner hos disse:

 • Præsentation af potentielle kandidater
 • Fakturering
 • Leverandører, samarbejdspartnere samt kontaktpersoner hos disse:
 • Bestilling af og betaling for varer og services

 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

 Retsgrundlag

​Vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er følgende:

​Kandidater:

Når vi modtager dit CV i forbindelse med din ansøgning til en konkret stilling, er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores nødvendige behandling af dine oplysninger i forbindelse med den konkrete rekrutteringsopgave, som du har ansøgt om at komme i betragtning til. Vores behandling af dine oplysninger beror således på såvel din interesse i at komme i betragtning til stillingen som vores interesse i at finde den rette kandidat til vores kunde.

​Når vi videregiver dine oplysninger til vores kunde eller gemmer dit CV til brug for fremtidige stillinger, som matcher dine kvalifikationer, er vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

 Referenceperson:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor vores legitime interesse er rekruttering af egnede kandidater til vores kunder.

 Kunder og leverandører/samarbejdspartnere:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om indgåelse og opfyldelse af kontrakt.

 Kontaktpersoner hos kunder og leverandører/samarbejdspartnere:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores nødvendige behandling af dine oplysninger for at kunne opfylde vores kontrakt med din arbejdsgiver.

 

 1. Samarbejdspartnere

​Videregivelse

​Vi videregiver dine personoplysninger til vores kunder, såfremt vi har modtaget dit samtykke hertil.

Herudover videregiver vi bogføringsrelevante oplysninger til vores revisor med henblik på udarbejdelse af regnskab m.v. Sådan videregivelse baserer sig primært på reglerne om legitime interesser, hvor vores legitime interesse er at opfylde en retlig forpligtelse.

Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender Easter Hay  følgende databehandlere:

Simply.com 

Mailerlite

 

 1. Sletning

​Kandidater:

​Vi opbevarer dit CV indtil processen om den konkrete stilling, som du har søgt om at komme i betragtning til, er afsluttet.

Såfremt vi har modtaget dit samtykke, opbevarer vi dit CV i 18 måneder herefter.

Referencepersoner:

​Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi opbevarer oplysningerne om den kandidat, som du er referenceperson for.

Kunde- og kontaktoplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år efter kundeforholdets afslutning, dog opbevares bogføringsrelevant materiale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

 Leverandør- og kontaktoplysninger:

​Vi opbevarer dine oplysninger i 3 år efter leverandørforholdets afslutning, dog opbevares bogføringsrelevant materiale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

 

7. Nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve og tilbud. Vi behandler din e-mailadresse, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af mine e-mails eller ved at kontakte os på info@easterhay.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve og tilbud.

Datasikkerhed

Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af:

 • håndtering af nyhedsbreve via e-mail – Mailerlite
 • håndtering af tilmelding til nyhedsbrev og ventelister – Mailerlite

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

8. Dine rettigheder:

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

​Dine rettigheder er følgende:

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Easter Hay’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. 

Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Easter Hay har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Easter Hay’s behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookies

Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

https://minecookies.org/cookiehandtering/

Formål med cookies på mit website

 • At gemme dine indstillinger
 • Trafikmåling og statistik
 • Målretning og frekvensstyring af annoncer

Udarbejdet november 2021. Opdateres løbende.

Adresse

Easter Hay ApS

Ringager 4A

2605 Brøndby

CVR: 42739456  

 

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik